بینی بازار میلیون فروردین ماه اخبار اقتصادی و بازرگانی

بینی: بازار میلیون فروردین ماه اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی مردم از کدام واحدهای مسکونی استقبال می‌کنند؟

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گزارشی تحلیلی از بازار مسکن اعلام کرد: واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متری و ۳.۴ تا ۴ میلیون تومان در هر مترمربع از بیشت

مردم از کدام واحدهای مسکونی استقبال می‌کنند؟

مردم از کدام واحدهای مسکونی استقبال می کنند؟

عبارات مهم : بازار

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گزارشی تحلیلی از بازار مسکن اعلام کرد: واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متری و ۳.۴ تا ۴ میلیون تومان در هر مترمربع از بیشترین اقبال مشتریان برخوردارند.

به گزارش مهر، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گزارشی تحلیلی از بازار مسکن در فروردین ماه امسال منتشر کرد.

بر اساس این گزارش در پایتخت کشور عزیزمان ایران در فروردین ماه امسال ۵ هزار و ۳۳۵ فقره معامله مسکن با میانگین قیمت هر متر مربع ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان انجام شد که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ماه سال ۹۶) از نظر تعداد، ۵۷.۵ درصد و از نظر قیمت ۹ دهم درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (فروردین ماه سال ۹۶) از نظر تعداد، ۳.۲ درصد کم کردن ولی از نظر قیمت، ۲۹.۱ درصد رشد داشته است.

مردم از کدام واحدهای مسکونی استقبال می‌کنند؟

این گزارش می افزاید منطقه یک با داشتن میانگین قیمتی ۱۱ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان و منطقه ۱۸ با ۲ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان به ترتیب گرانترین و ارزانترین مناطق پایتخت در معاملات واحدهای مسکونی ماه نخست امسال بودند. ولی بیشترین رشد قیمت در منطقه ۵ پایتخت کشور عزیزمان ایران با ۴۶.۶ و کمترین رشد در منطقه ۱۹ با زیاد کردن ۵.۱ درصد رخ داده هست. ضمن اینکه میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در ۶ منطقه اول پایتخت کشور عزیزمان ایران (مناطق ۱ تا ۶ پایتخت) زیاد از میانگین قیمت مسکن در کل پایتخت بود.

گرانترین واحدهای مسکونی در فروردین ماه، منزل های با عمر کمتر از ۵ سال (متری ۶ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان) و ارزانترین واحدها نیز آپارتمان های با عمر ۱۶ تا ۲۰ سال بود که به طور میانگین متری ۴ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان به ثبت رسیده است.

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گزارشی تحلیلی از بازار مسکن اعلام کرد: واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متری و ۳.۴ تا ۴ میلیون تومان در هر مترمربع از بیشت

از دیگر شاخص های آماری بازار مسکن در فروردین ماه امسال، تخصیص داده شده است ۱۹ درصد حجم خرید و فروش مسکن به واحدهای ۳ تا ۴ میلیون تومانی در هر متر مربع بود کمترین تعداد معاملات نیز به واحدهای متری ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان با ۱.۷ درصد بود.

ضمن اینکه واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متری با تخصیص داده شده است ۲۶.۳ درصد معاملات به خود، پررونق ترین بخش بازار مسکن بوده و واحدهای مسکونی ۱۸۰ تا ۲۰۰ متری با ۹ دهم درصد، از کمترین میزان استقبال از سوی خریداران مسکن برخوردارند.

واژه های کلیدی: بازار | میلیون | فروردین ماه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog